ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans      
Y. Lisans Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Veteriner / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1996

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı : Sığır Tüberkülozisi’nin Teşhisinde ELISA’nın Kullanılması ve Alerjik Yöntemle Karşılaştırılması. Prof.Dr.Müjgan İZGÜR (Danışman)

Yabancı Dil: İngilizce

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1996
Yedek Subay As. Vet. Ok.ve Eğt. Mrk. K.lığı Gemlik / Bursa 1996-1998
Dr. Ar. Gör.   Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi 1998-2000
Yar. Doç. Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2000-2004
Doç. Dr. Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2004-2010
Prof. Dr. Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2010-…

ESERLER LİSTESİ

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Keskin, O., G. Altay ve M. Akan, ”Farklı Hayvansal Kaynaklardan İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokoklarda Slime Üretimi ve Aderans”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 253-257 (2003).

A2. Altay, G., O. Keskin ve M. Akan, “Tavuklardan İzole Edilen Stafilokok Suşlarının İdentifikasyonu ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 595-600 (2003).

A3. Biricik, H.S., O. Keskin, İ. Çimtay ve Z.F. Baba, ”Sığır Papillomatozisinin Tedevisinde Otolog Aşı ve Otohemoterapi Uygulamalarının Karşılaştırılması”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 703-707 (2003).

A4. Fındık, M., N. Maral, O. Keskin, H.Kalender, J. Erdeğer ve S. Aslan, “Kangal Irkı Dişi Köpeklerde Seksüel Siklus Evreleri, Gebelik ve Postpartum Dönem ile Vaginal Flora Arasındaki İlişki”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 761-765 (2003).

A5. Çimtay, İ., H. S. Biricik, O. Keskin ve  Z.F. Baba, “Sığır Papillomatozisinin Sağaltımında Farklı Aşılama Yöntemlerinin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 929-933, (2003).

A6. Keskin, O., S. Seçer, M. İzgür, S. Türkyılmaz, R.S. Mkakosya,  “Edwardsiella Ictaluri Infection in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)”, Turk J Vet Anim Sci, 28, 648-653 (2004).

A7. Sevgili, M., M.G. Altaş, O. Keskin, “Seroprevalence of Neospora caninum in Cattle in the Province of Şanlıurfa”, Turk J Vet Anim Sci, 29, 127-130 (2005).

A8. Çetin, H., S. Yaralıoğlu, O. Keskin, M. O. Atlı, Ö. Korkmaz ” Investigation of Antioxidant Enzymes and some Biochemical Parameters in Ewes with Gangrenous Mastitis”, Turk J Vet Anim Sci, 29, 303-308 (2005).

A9.Timurkaan, N., O. Keskin, F.Yilmaz, , İ.Cimtay, “An aspergillosis outbreak in an ostrich flock”, Medycyna Wet, 61, 765-766 (2005). 

A10. Keskin, O., Tel, O.Y., Arserim Kaya N.B.”Aerobic Bacteria and Fungi Isolated from External Ear Canal of Healthy Dogs and The Antibiotic Susceptibility of Staphylococci”, JAVA,  9(3):496-500, (2010).

A11. Tel, O.Y., Keskin, O., Zonturlu, A.K., Dakman, A. ve Yurdaydın, N. “Şanlıurfa Bölgesi’nde Atlarda Taylorella equigenitalis’in Kültür ve PCR Yöntemi ile Saptanması”, Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (4): 605-609, (2010).

A12. Arserim, N.B, Yeşilmen, S., Özekinci T., Tel, O.Y., Keskin, O., Pulat, H. ve Vural, A., Seroprevalance of Coxiellosis in cows, sheep, goats and humans in Diyarbakir region of Turkey, African Journal of Microbiology Research Vol. 5(15), pp. 2041-2043, (2011).

 A.13. Tel, O.Y., Aslantaş, Ö., Keskin, O., Yılmaz, E.Ş. ve Demir, C. “Investigation of Toxin Genes of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Gangrenous Mastitis in Ewes”, Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (5): 869-871, (2011).

A.14. Tel, O.Y., Arserim, N.B. ve Keskin, O.,”Seroepidemiological survey of Rhodococcus equi infection in asymptomatic horses and donkeys from southeast Turkey”, Jl S.Afr.vet.Ass. 82(4): 224–226, (2011).

A.15. Tel, O.Y. ve Keskin, O., “Investigation of Yersinia spp. and Aeromonas hydrophila prevalences in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 147-149, (2012).

A.16. Arserim, N.B, Özekinci T., Ceylan, A, Tel, O.Y., Keskin, O., Vural, A.,“ Brucellosis Seroprevalance on Goats, Sheep, Cows and Man, Who Are Under Risk, in Diyarbakir Region”, JAVA, 11 (7): 979-982, (2012).

A.17. Tel, O. Y., Aslantaş, Ö., Keskin, O. Yilmaz, E. Ş. and Demir, C., “Investigation of the antibiotic resistance and biofilm formation of Staphylococcus aureus strains isolated from gangrenous mastitis of ewes”. Acta Veterinaria Hungarica, 60 (2): 189–197 (2012).

A18. Tel, O. Y., Bayraktar, M., Keskin, O. “Investigation of antibiotic resistance among Staphylococcus aureus strains of human and  ovine origin”. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 191-196, (2012).

A19. Özyıldız, Z., Tel, O.Y., Yılmaz, R., Özsoy, Ş.Y. ve Keskin, O. “ Pathological and Microbiological Investigations of Pneumonic Pasteurellosis in Sheep”. Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (1): 103-108, (2013).

A20. Tel, O.Y., Bozkaya, F., Keskin, O. “Salmonella, Campylobacter and chlamydophila in Bald Ibis (Geronticus eremita)  feces in Turkey.” Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 44(1), 21-26 (2013).

A21. Tel, O.Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin, O. The Evaluation of Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay Using Antigens Prepared from Brucella abortus RB51 and Brucella canis M- Variant Strains for Serologic Diagnosis of Brucella ovis Infection.” Kafkas Univ Vet Fak Derg, 22 (1): 63-67 (2016).

A22. Tel, O.Y., Keskin, O., Erdenliğ Gürbilek, S. “Isolation of virulent Rhodococcus equi from Arabian horses in Sanliurfa, Turkey.” Turk J Vet Anim Sci, 40, (2016), 417-420.

A23. Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O.Y., Keskin, O. “Comparative evaluation of three serological tests for the detection of Brucella antibodies from infected cattle herds”,Journal of Applied Animal Research, 45(1), 557-559 (2017.

A24. Kılıç Altun, S.,  Akın Yiğin, A., Erdenliğ Gürbilek, S., Gürbüz, S., Demirci, M.,  Keskin, O., Tel, O.Y. ”An Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Brucella Specific Antibody and Real-Time PCR for Detecting Brucella Spp. in Milk and Cheese in Şanlıurfa, Turkey”, Pak Vet J, 37(1): 39-42. (2017).

A25. IROSH-LEVY, S., STEINMAN, A., GüRBILEK, S., TEL, O., KESKIN, O. Seroprevalence of Rhodococcus equi in horses in Israel. Journal of the South African Veterinary Association, 88(1), 1-6, jun. 2017. Available at: <https://www.jsava.co.za/index.php/jsava/article/view/1508/1921>. Date accessed: 06 Jul. 2017.

A26. Tel OY, Bozkaya F, Yiğin A, Gürbilek SE and Keskin O, 2018. Isolation and molecular characterization of bovine Trichophyton verrucosum strains based on sequence analysis of Internal Transcribed Spacer Region (ITS1) and microsatellite Loci. Pak Vet J. http://dx.doi.org/10.29261/pakvetj/2018.040A

 

27. Gürbüz, S., Keskin, O., Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O.Y., Yiğin, A., Demirci, M., Demir, C.,  Hassan, H. “Presence of Staphylococcus aureus, staphylococcal enterotoxins and antimicrobial resistance in traditionally ­produced raw milk cheeses” . Journal of food safety and food quality Arch Lebensmittelhyg 69, 171–176 (2018). DOI 10.2376/0003-925X-69-171

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. İzgür, M., M. Arda, Ö. Akay, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Sığır Kan Serumlarında Borrelia burgdorferi Antikorlarının Floresan Antikor Tekniği ile Saptanması”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 174-175, İstanbul, 1996.

B2. Esendal, Ö.M., M. İzgür, M. Arda, Ö. Akay, ve O. Keskin, “Köpeklerde Borrelia burgdorferi Antikorlarının Floresan Antikor Tekniği ile Saptanması”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 128-129, İstanbul,1996.

B3. Keskin, O.ve M. İzgür, “Sığır Tüberkülozisi’nin Teşhisinde ELISA’nın Kullanılması ve Allerjik Yöntemle Karşılaştırılması”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 92-93, İstanbul, 1996.

B4. Arda, M., Ö. Akay, M. İzgür, Ö.M. Esendal and O. Keskin, “The Use of A New Selective Agar Medium Containing Propylene Glycol in the Diagnosis of Salmonellosis in Poultry”, XIth International Congress of the World Veterinary Poultry Association, 313, Budapest, Hungary, 1997.

B5. Esendal, Ö.M., İzgür, M., Keskin, O. and Yıldırım, M. (1999). Bacteriologic and serologic diagnosis of Lyme disease in dogs. MondialVet Lyon 99, Proceedings, 23-26 September, Palais des Congrès Cité Internationale, Lyon, France,1999.

B6. İzgür, M.,M. Arda, Ö. Akay, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Detection of Antibodies against Borrelia burgdorferi in Cattle Sera by the Indirect Fluorescent Antibody Technique for the first time in Turkey”, XXII World Buiatrics Congress, 164-165, Hannover, 2002.

B7. Keskin O., Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O. Y. “Evaluation of usage indirect ELISA using  antigens from two different Brucella strains in serological diagnosis of B. canis infection”, Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p. 136, November 17-19, New Delhi, India, 2016.

B8. Erdenliğ Gürbilek, S.,  L. Duncombe, L. Howells, O. Keskin, O.Y.Tel, J. McGiven “Conjugated O-polysaccharide antigen is more effective in iELISA at differentiating between sera from B. abortus S19 vaccinated and field infected cattle than sLPS or synthetic disaccharide antigens” Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p.76, November 17-19, New Delhi, India, 2016.

B9. Tel, O. Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin O. “Seropositivity rates of Brucella spp. infection in dogs in Southeast Provinces of Turkey” Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p. 208, November 17-19, New Delhi, India, 2016.

B10. Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin O., Tel, O. Y. Brusellozun Lamp –Lfd (Loop Mediated İsothermal Amplification- Lateral Flow Device) Yönteminin Kullanılmasıyla Hızlı Teşhisi. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 18-21 Ekim 2017. P.802. Alanya/Antalya. Türkiye.

B11. Keskin O., Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O. Y. Sığır Brusellozunun Serolojik Teşhisinde Lateral Flow Temelli Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 18-21 Ekim 2017. P.802. Alanya/Antalya. Türkiye.

B12. Tel, O. Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Kılıçoğlu Y., Keskin O. Enzootik Koyun Abortusu (Eka)’Nun Serolojik Teşhisinde İndirekt Elisa Kullanımının Araştırılması. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 18-21 Ekim 2017. P.803. Alanya/Antalya. Türkiye.

B13. Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O. Y., Yiğin A., Keskin O. Ruminant Abortlarında Coxiella burnetii’nin Real Time PCR İle Araştırılması. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. 18-21 Ekim 2017. P.803. Alanya/Antalya. Türkiye.

B14. Arserim NB, Erdenliğ Gürbilek S, Tel OY, Keskin O : Mikrobiyoloji ve Sanat, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, p. 230. Elazığ, Türkiye.

B15. Erdenliğ Gürbilek S, Damar Çakırca T, Emre B, Tel OY, Keskin O. Brucella melitensis as Causative Agent for Severe Headache in an Endemic Region.  1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, p. 84. Şanlıurfa, Türkiye.

B16.Arserim, NB,Demir, Ö, Erdenliğ Gürbilek S, Tel OY, Keskin O. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde Ticari Tavuk Yetiştiricilerinin Hayvan Sağlığı Farkındalıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, p.83. Şanlıurfa, Türkiye.

B17. Demir, Ö, Keskin O.  Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Borrelia burgdorferi Seropozitifliğinin  Belirlenmesi. 1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, p.85. Şanlıurfa, Türkiye.

B18. Keskin O., Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O. Y., Saytekin A. M. “Determining host specificity of three bacteriophages isolated from Brucella cultures from raw milk of dairy cattle infected with Brucella abortus”. 2nd International Congress of Veterinary Microbiology Congress (XIII. National Congress of Veterinary Microbiology), 16-19 Ekim 2018, pp:199-200, Antalya, TÜRKİYE.

B19. Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin O., Tel, O. Y. “The first report of Brucella ovis infection in a ram in Turkey.” 2nd International Congress of Veterinary Microbiology Congress (XIII. National Congress of Veterinary Microbiology), 16-19 Ekim 2018, pp:202-204, Antalya, TÜRKİYE.

B20. Tel, O. Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin O., Sağlam, G. “Koyun Atıklarında Chlamydophila abortus’un PCR ile Saptanması. IV.Internatıonal Academıc Research Congress, 30 Ekim-03 Kasım 2018, Sağlık Bilimleri Çalışmaları 2018 kitabı, 35-38, Antalya, TÜRKİYE.

B21. Tel, O. Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin O. “Solunum Sistemi Bulguları Gösteren Buzağılarda Pasteurella multocida’nın bakteriyolojik ve Serolojik Olarak Araştırılması. IV.Internatıonal Academıc Research Congress, 30 Ekim-03 Kasım 2018, Sağlık Bilimleri Çalışmaları 2018 kitabı, 39-45, Antalya, TÜRKİYE.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Esendal, Ö.M., M. İzgür, Ö. Akay ve O. Keskin, “Tavuk Tifosonun İndirekt Tanısında Plate Test, Rose Bengal Plate Test, Tüp ve Mikroaglutinasyon Testlerinin Kullanılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 31-36(1995).

D2. Arda, M., Ö. Akay, M. İzgür, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Tavuk Salmonellozisi’nin Teşhisinde Propylene Glycol’lü Yeni Bir Besiyerinin Kullanılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42, 91-96 (1995).

D3. İzgür, M., M. Arda, Ö. Akay, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Sığır Kan Serumlarında Borrelia burgdorferi Antikorlarının Floresan Antikor Tekniği ile Türkiye’de ilk kez Saptanması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44, 57-62(1997).

D4. Keskin, O., L. Kökçü ve M. Akan, “Otitis Eksternalı Köpeklerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 163-168 (1999).

D5. Akan, M., O. Keskin, Z. İlhan, A. Dakman ve L. Kökçü, “Newcastle Hastalığına Karşı Aşılama Denemeleri”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 241-248 (1999).

D6. İlhan, Z., O. Keskin, B. Sareyyüpoğlu, L. Kökçü ve M. Akan, “Bir Sığırcılık İşletmesinde Brucella abortus Epidemisi”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 257-262 (1999).

D7. Keskin, O. ve M. İzgür, “Lyme Hastalığı”, Etlik Vet Mikrob Derg, 10, 79-91 (1999).

D8. Keskin, O., Z.İlhan, “Bir Köpekten Pseudomonas mallei İzolasyonu”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47, 13-16 (2000).

D9. Esendal, Ö.M., H. Yardımcı, O. Keskin ve G. Altay, “ Sığır, Koyun ve Keçi Brucellosis’inin Serolojik Tanısında Konvansiyonel Testler ve Coombs Testinin Kullanılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 97-102 (2001).

D10. Keskin, O., “ Sığır tüberkülozisinin Teşhisinde ELISA’nın Kullanılması ve Alerjik Yöntemle Karşılaştırılması”, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 1, 11-18 (2001).

D11. Keskin, O. ve İ. Çimtay, “Devekuşlarında Aspergillozisin Tedavisinde Ketokonazol’un Etkinliğinin Araştırılması” Vet Hek Mikrobiyol Derg, 2, 27-30 (2002).

D12. Biricik, H.S., İ. Çimtay, O. Keskin, ve Z.F. Baba, “Bir Boğada Gözlenen Penis    Fibropapillomunun Sağaltımında Otolog Aşı ve Otohemoterapi Kombinasyonunun Etkisi”, Vet Hek Mikrobiol Derg, 2, 13-16 (2002).

D13. Keskin, O., O.Y. Tel, İ. Çimtay ve A. Yıldız, “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçi Brusellozisinin Seroprevalansı”, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3 (1-2):35-38 (2003).

D14. Keskin, O., O.Y. Tel, “Şanlıurfa yöresinde Sığır Brusellozisinin Seroprevalansı”, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3 (1-2):9-14 2003).

D15. Altay, G., L. Ataseven, M. Akan ve O. Keskin, “Evcil Hayvanlardan Dermatofit İzolasyonu”, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3 (1-2):5-8  (2003).

D16. Keskin, O. ve O.Y. Tel, “Sığır Sütlerinde ELISA ile Brusellozis Prevalansının Saptanması”, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3 (1-2):31-34  (2003).

D17 . Şındak, N., O. Keskin, H. Selçukbiricik, H. Sertkaya,”Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 14(1), 14-18, (2003).

D18. Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, İ. Çimtay, O. Keskin, A. Gökçen, “ Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında Neospora caninum Antikorlarının Belirlenmesi”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 14(2):15-17, (2003).

D19. Sevgili, M., İ. Çimtay, O. Keskin, “Şanlıurfa Yöresinde Keçilerde Neospora caninum Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(4):249-251, (2003).

D20. Keskin, O., N. Şındak, H. Sertkaya, ” Ayak Hastalıkları Bulunan Sığırlarda Anaerobik Bakterilerin Araştırılması” Vet Hek Mikrobiyol Derg, 4(1-2):19-22, (2004).

D21. Çimtay, İ., O. Keskin, T. Şahin, “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması” U Ü Vet Fak Derg, 23(1-2-3):33-38, (2004).

D22. Tel, O.Y.,İrgare, G., Karahan, M., Keskin, O., “Şanlıurfa Balıklıgöl balıklarından Aeromonas hydrophila izolasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması”, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Derg., 18 (1-2):1-4, (2007).

D23. Tel, O.Y., Keskin, O., Zonturlu, A.K. ve Arserim Kaya, N. B.,  Şanlıurfa Yöresinde Subklinik Mastitislerin Görülme Oranı ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2): 101-106, (2009).

D24. Tel, O.Y., Keskin, O. “Koyun Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı”, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 21 (1), 31 – 34, (2010).

D25. Tel, O.Y., Keskin, O. “Subklinik Mastitisli İneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Bazı Virulens Faktörleri ve Antibiyotik Direnci”, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 (1), 17 – 21, (2011).

D26. Tel, O.Y., Arserim, N.B, Keskin, O. “Seroprevalence of Equine Brucellosis in Southeast Turkey.” YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 (3), 181– 183, (2011).

D27. Keskin, O., Tel, O.Y., Arserim, N.B,.” Bir Sığırcılık İşletmesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Pseudomonas aeruginosa Epidemisi” Dicle Üniversitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012: 1(5):30-33.

D28. Arserim, N.B,. Keskin, O. “Veteriner Epidemiyolojide Sistematik Derleme ve Meta Analizi” Dicle Üniversitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2(1):37-39, 2012.

D29. Tel, O.Y.,  Korkmaz, Ö., Emre, B., Keskin, O. “Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Döl Verimini Etkileyen Önemli Aerobik Bakteriyel ve Mikotik Etkenlerin Araştırılması”. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, 11(1), 1-6, 2014.

D30. Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O. Y., Keskin O. ”Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan  Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Harran Üniv Vet Fak Derg, 4(2):48-52, 2015.

D31. Erdenliğ Gürbilek, S, Keskin O., Tel, O. Y.”Brucella Canis’e Karşı Oluşan Antikorların B. Canis M- Ve Brucella Abortus RB51 Suşlarının Kullanıldığı İndirekt ELISA İle Saptanması.” Van Vet J, 2016, 27 (3) 135-139.

D32. Tel, O. Y., Keskin O., Erdenliğ Gürbilek, S. “Sığır Brusellozunun Serolojik Teşhisinde Lateral Flow Temelli Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi”. Van Vet J, 2018, 29 (1) 13-16.

D33. Sevil Erdenliğ Gürbilek, , Keskin O., Akın Yiğin, Tel, O. Y. “Ruminant Abortus Vakalarında Coxiella burnetii’nin Real Time PCR ile Araştırılması”. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2018; 7 (1): 79-83.

D34. Tel, O. Y., Erdenliğ Gürbilek, S Keskin O. “Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Yöntemi ile Sığır Brusellozunun Hızlı Teşhisi”. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2018; 11(1):29-33.

D35. Sarıgül, F., Erdenliğ Gürbilek, S., Sayan, M., Tekin, S., Güdücüoğlu, H., Keskin, O. “Bruzelloz Tanısı Alan Hastalarda Brucella canis Koinfeksiyonları”. Klimik Dergisi 31(3): –, 2018.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İzgür, M. ve O. Keskin, “Hayvanlarda Lyme Hastalığı”, 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıklar Kongresi, 155, İzmir, 1993.

E2. Arda, M., Ö. Akay, M. İzgür, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Tavuk Salmonellozisi’nin Teşhisinde Propylene Glycol’lü Yeni Bir Besiyerinin Kullanılması”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 71, Ankara, 1994.

E3. İzgür, M., Ö.  Akay, Ö.M. Esendal ve O. Keskin,“Tavuk Tifosonun İndirekt Tanısında Plate Test, Rose Bengal Plate Test, Tüp ve Mikroaglutinasyon Testlerinin Kullanılması”,  I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 72, Ankara,1994.

E4. Arda, M., Ö. Akay, M. İzgür, Ö.M. Esendal ve O. Keskin, “Tavuk Salmonellozisi’nin Teşhisinde Propylene Glycol’lü Yeni Bir Besiyerinin Kullanılması”, 9. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, 18, 32-33, Ankara, 1995.

E5. İlhan, Z., O. Keskin, B. Sareyyüpoğlu, L. Kökçü ve M. Akan, “Bir Sığır Sürüsünde Brusellosis Olgusu”, 1. Ulusal Buiatri Kongresi, 89-90, Ankara, 1999.

E6. Esendal, Ö.M., İzgür, M., Akay, Ö. ve Keskin, O. (1995). Tavuk tifosunun indirekt tanısında plate test, Rose Bengal plate test, makro ve mikroaglutinasyon testlerinin kullanılması. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı (YUTAV) 95, İstanbul. s. 344-353, 24-27 Mayıs 1995.

E7. Kaya, Ü. ve O. Keskin, “Kedi ve Köpeklerde Açık Kırık Olgularının Klinik ve Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 29, Bursa, 2000.

E8. Fındık, M., O. Keskin, N. Maral, H. Kalender, J. Erdeğer ve S. Aslan, “Kangal Irkı Köpeklerde Seksüel Siklusun Çeşitli Evrelerinde Vaginal Flora”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 60-61, Ankara,2000.

E9. Akan, M., O. Keskin, Z. İlhan, A. Dakman ve L. Kökçü,” Newcastle Hastalığına Karşı Aşılama Denemeleri”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 100-101, Ankara,2000.

E10. Keskin, O., G. Altay ve M. Akan, “Sığır Sütlerinden ve Tavuklardan İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokoklarda Slime Yapımı Ve Aderans”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 190-191, Ankara,2000.

E11. Keskin, O., S. Seçer, M. İzgür, S. Türkyılmaz ve R.S. Mkakosya, “Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykıss)  Edwardsiella ictaluri  İnfeksiyonu”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 184-185, Ankara,2000.

E12. . Keskin, O.,Z. İlhan, İ. Ceyhan ve B. Sareyyüpoğlu, “Sülünde Mycobacterium avium’un Neden Olduğu Tüberkülozis Olgusu”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 192-193, Ankara,2000.

E13 Altay, G., O. Keskin ve M. Akan, “Tavuklardan İzole Edilen Stafilokokların Biyotiplendirilmesi ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 198-199, Ankara,2000.

E14. Çimtay, İ., H. S. Biricik, O. Keskin ve  Z.F. Baba, “Sığır Papillomatozisinin Sağaltımında Farklı Aşılama Yöntemlerinin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 17, Van, 2003.

E15. Keskin, O. ve İ. Çimtay, “Devekuşlarında Aspergillozisin Tedavisinde Ketokonazol’un Etkinliğinin Araştırılması”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 100, Van, 2003.

E16. Biricik, H.S., O. Keskin, İ. Çimtay ve Z.F. Baba, ”Sığır Papillomatozisinin Tedevisinde Otolog Aşı ve Otohemoterapi Uygulamalarının Karşılaştırılması”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 106, Van,    .

E17. Biricik, H.S., İ. Çimtay, O. Keskin, ve Z.F. Baba, “Bir Boğada Gözlenen Penis    Fibropapillomunun Sağaltımında Otolog Aşı ve Otohemoterapi Kombinasyonunun Etkisi” 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 107, Van, 2003.

E18. Fındık, M., N. Maral, O. Keskin, H.Kalender, J. Erdeğer ve S. Aslan, “Kangal Irkı Dişi Köpeklerde Seksüel Siklus Evreleri, Gebelik ve Postpartum Dönem ile Vaginal Flora Arasındaki İlişki”, Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 136-137, Konya, 2003.

E19. Keskin, O., H. Öngör, H. Çetin, B. Çetinkaya, A. Rişvanlı, “Şanlıurfa ve Çevresindeki Safkan Arap Kısraklarda Taylorella equigenitalis’in PCR Tekniği ile Araştırılması, Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 146-147, Konya, 2003.

E20. Sevgili, M., M.G. Altaş, O. Keskin, “Şanlıurfa Yöresinde Sığırlarda Neosporum caninum’un Seroprevalansı”, XIII.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 161, Konya, 2003.

E21. Çetin, H., S. Yaralıoğlu Gürgöze, O. Keskin, M. O. Atlı, Ö. Korkmaz, “ Gangrenli Mastitisli Koyunlarda Antioksidan Enzimlerin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması”, II.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 73, Elazığ, 2004.

E22. Keskin, O., O.Y. Tel, “Şanlıurfa Yöresinde Sığır Brusellozisinin Seroprevalansı”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 136, Elazığ, 2004.

E23 Çimtay, İ., O. Keskin, T. Şahin, “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması” 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, 2005.

E24 Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, O. Keskin, A. Gökçen, “Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında Neospora caninum Antikorlarının Belirlenmesi”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 102, Kars, 2005.

E25 Sevgili, M., O. Keskin, M.G. Altaş, A. Gökçen, “Şanlıurfa Yöresindeki Keçilerde Neospora caninum Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 267, İzmir, 2005.

E26 Keskin, O. ve Şahin, T. “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 244-245, Antalya, 2006.

E27 Tel, O.Y., Aslantaş, Ö., Keskin, O., Yılmaz, E.Ş. ve Demir, C. Koyun Gangrenöz Mastitislerinden İzole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik direnci, toksin genleri ve slime üretiminin araştırılması, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 88-89, Lefkoşa, KKTC, 2010. Mikrobiyoloji Kongresi, 88-89, Lefkoşa, KKTC, 2010.

E28 Tel, O.Y., Bayraktar, M. ve Keskin, O. İnsan ve Sığır orijinli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik dirençlerinin saptanması, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 88-89, Lefkoşa, KKTC, 2010. Mikrobiyoloji Kongresi, 138-139, Lefkoşa, KKTC, 2010.

E29 Tel, O.Y., Keskin, O., Zonturlu, A.K., Dakman, A. ve Yurdaydın, N. “Şanlıurfa Bölgesi’nde Atlarda Taylorella equigenitalis’in Kültür ve PCR Yöntemi ile Saptanması”, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 166-167, Lefkoşa, KKTC, 2010.

E30. N. B., Arserim,Keskin, O. “Veteriner Epidemiyolojide Sistematik Derleme ve Meta Analizi Yapmanın Zorlukları. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 74-75, Kuşadası/Aydın, 2012.

E31. Pirinçci, D., Tel, O.Y., Bozkaya, F., Çetin, S., Ünal, N., Keskin, O. Dermatofitosizli Sığırlardan Trichophyton Verrucosum İzolasyonu ve Its1 (Internal Transcrıbed Spacer) Bölgesinin Sekans Analizi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 116-117, Kuşadası/Aydın, 2012.

E32. Tel, O.Y., Keskin, O. “Şanlıurfa’da Arap Atlarında VirulentRhodococcus equi İzolasyonu”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 118-119, Kuşadası/Aydın, 2012.

E33. Tel, O.Y., Bozkaya, F.,  Keskin, O. “Salmonella, Campylobacter And Chlamydophıla In Feces Samples Of Bald Ibıses (Geronticus Eremita) In Turkey”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 308-309, Kuşadası/Aydın, 2012.

E34. Keskin, O., Erdenliğ Gürbilek, S., Korkmaz, Ö., Yeşilmen Alp, S., Tel, O.Y. “Tay Kızgınlığı Dönemindeki Safkan Arap Kısraklarda İntrauterin Bakteriyel Etkenler” XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi(Uluslar arası katılımlı),219-220, Nevşehir, 2016.

E35. Tel, O.Y., Erdenliğ Gürbilek, S., İlhan, Z., Arserim, N.B., Keskin, O. “Klinik Mastitisli Koyunlardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Bakteriyofaj Serogruplarının Belirlenmesi”, XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı),225-226, Nevşehir, 2016.

E36. Erdenliğ Gürbilek, S., Tel, O.Y., Keskin, O. “İnfekte Sığır Sürülerinde Brucella Antikorlarının Saptanmasında Üç Serolojik Testin Karşılaştırılması” XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı),237-238, Nevşehir, 2016.

E37. Tel, O.Y., Erdenliğ Gürbilek, S., Keskin, O. “Sığırlarda Brusellozun Serolojik Teşhisinde Lateral Flow Assay (LFA) Temelli Tanı Kiti” Harran I. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Poster No: 25, Şanlıurfa, 12 Mayıs 2017.

F. Diğer yayınlar :

Konferans 

Keskin, O.,”Lyme Hastalığı”, Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Derneği Seri Konferansları, Şap Enstitüsü, Ankara, 1992.

Keskin, O., “Biyolojik Silahlar”, Veteriner Fakültesi Seri Konferansları, Morfoloji Salonu, Şanlıurfa, 2004.

Panel

1- Yurdaydın, N., O. Keskin ve F. Aral, “Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Önemli Biyoteknolojik Yöntemler”, Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa, 25 Mart 2002.

2- Keskin, O., Şanlıurfa’da Önemli Zoonoz Hastalıklar, Şanlıurfa’da Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimlik Paneli, Şanlıurfa, 6 Haziran 2008.

Çalıştay

 1. Keskin O. Çiftik hayvanlarında aşılama ve ruminant aşıları. Şanlıurfa’da Çiftlik Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Arayışları Çalıştayı, 19-21 Aralık 2011, Şanlıurfa.

Sergi

Keskin, O. “Bakteri ve Sanat”, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, p. 230. Elazığ, Türkiye.

 Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

1.  Köpeklerde Lyme Hastalığının Bakteriyolojik ve Serolojik Tanısı, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1287, araştırıcı, 1999.

2.  Şanlıurfa yöresinde koyun, keçi ve sığırlarda brusellozisin seroepidemiyolojik araştırılması, HÜBAK Projesi, 216 nolu proje, Proje Yürütücüsü, 2003.

3.  Şanlıurfa Yöresinde Sığır ayak hastalıklarının prevalansı, HÜBAK Projesi, 219 nolu proje, araştırıcı, 2003.

4. Şanlıurfa yöresinde koyun ve keçilerde bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması HÜBAK Projesi, 217 nolu proje, araştırıcı, 2003.

5.   Şanlıurfa Yöresi Sığırlarında Neospora caninum’un Seroprevalansı, HÜBAK Projesi, 221 nolu proje, araştırıcı, 2003.

6. Şanlıurfa Bölgesinde İneklerde Mastitise Neden Olan  Bakterilerin Ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi. HÜBAK Proje No769, araştırıcı, (2008) .

7. Şanlıurfa Bölgesinde Atlarda Taylorella equigenitalis’in Kültür Ve PCR Yöntemi İle Saptanması HÜBAK Proje No, 785, Proje Yürütücüsü, 2009.

8. Diyarbakır  Yöresinde Sığır, Koyun, Keçi ve İnsanlarda Coxiellosisin Seroprevalansı Üzerine Araştırmalar, DÜBAP Proje No, 06-VF-92, araştırıcı, 2010.

9.  Diyarbakır Yöresinde Hayvan ve İnsanlarda Burecella Sıklığı,  DÜBAP Proje No, 06-TF-67, araştırıcı, 2010.

10. Kelaynaklarda Salmonella ve Campylobacter türlerinin araştırılması, HÜBAK Proje No, Proje No, 2009-68, Proje Yürtücüsü, 2010.

11. Şanlıurfa bölgesindeki koyun pnömonilerinin Pasteurella spp. yönünden patolojik ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi, HÜBAK Proje No, 1004, araştırıcı.

12. Şanlıurfa bölgesinde Arap Atlarında Rhodococcus equi antikorlarının ELISA ile araştırılması, HÜBAK Proje No, 1008, Proje Yürtücüsü, 2011.

13. Şanlıurfa’da R. equi epidemiyolojisi. TUBİTAK No: 1090497. araştırıcı, 2010.

14. Sığır mastitislerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının virulens faktörleri ve Metisilin direncinin araştırılması. HÜBAK projesi.No:2009-66 araştırıcı 2010.

15. Köpek brusellozun serolojik teşhisinde lateral flow Assay (LFA) temelli tanı kitinin geliştirilmesi. HÜBAK projesi.No:15168 yürütücü, 2016.

16. Ruminant abortlarında  Coxiella burnetii’nin  real time PCR ile araştırılması. HÜBAK projesi.No: 16069 araştırıcı, 2017.

17. Brusellozun hızlı teşhisinde LAMP (Loop Mediated İsothermal Amplification) yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılması HÜBAK projesi.No: 16215 araştırıcı, 2017.

18. Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Borrelia burgdorferi Seropozitifliğinin Belirlenmesi HÜBAK projesi.No: 17053 yürütücü, 2017.

19. Tulareminin Serolojik Tanısı İçin In House Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Prototipi ve Mikroaglütinasyo Test (MAT) Antijeninin Geliştirilmesi. HÜBAK projesi.No: 18072, araştırıcı, 2018.
20. Peynirlerde Brusella Antijenlerinin Tespitine Yönelik Test Kiti Geliştirilmesi, Risk Değerlendirilmesi ve Üretici Bilincinin Yükseltilmesi Projesi, GAP
21. Brucella ovis’e karşı gelişen humoral yanıtın değerlendirilmesinde farklı antijenlerin kullanıldığı in House Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Prototipinin Geliştirilmesi, HÜBAK, yürütücü

22. Streptokokların hızlı tanı kiti geliştirilmesi HÜBAK

23. Leptospira için LFT geliştirilmesi, Tübitak

Toplantı Organizasyonu

1- Organizasyon Kurulu Üyeliği, I. Ulusal brusellozis sempozyumu, Harran Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, KLİMİK Derneği ve Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği İş Birliğiyle, 11-12 Kasım 2005 Şanlıurfa.

TV programı

 1. Kanal Urfa (Uydu yayını) Televizyonunda Kurban Bayramı nedeniyle yapılan ve zoonoz hastalıkların konu edildiği “Uzman Gözüyle” programı, 23.11.2009, (saat:18:00) ŞANLIURFA
 2. Güneydoğu Televizyonu (Yerel yayın), Veteriner Hekimlik mesleğinin tanımı “Bir konuk, Bir Kariyer”, 04.06.2010, (saat 21:30), ŞANLIURFA

EĞİTİM SERTİFİKALARI VE BELGELERİ

 1. Egzotik Hayvan Hastalıkları Semineri, 08-10 Nisan 1999, BURSA.
 1. Eğitim Becerileri Konferansları, 11-13 Mayıs 2000, ŞANLIURFA
 1. Ruminant Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Florokinolon Antibakteriyellerin Yeri ve Önemi, 02.12.2004, ŞANLIURFA.
 1. Eğiticilerin Eğitimi Semineri, 21-23 Eylül 2005, ŞANLIURFA.
 1. Stratejik Yönetim Uygulamalı Çalışma Programı, 12-15 Şubat 2007, Şanlıurfa.
 1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 26 Ocak- 04 Şubat 2009, ŞANLIURFA

İDARİ GÖREVLER

 1. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000- Devam ediyor.
 2. Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanlığı, 2006-2009
 3. Dekan Yardımcılığı, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2002-2010
 4. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005- 2013.
 5. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004-2013. 2016-….
 6. Senato Üyeliği, 2004- 2010

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği
 2. Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası