ÖZGEÇMİŞ

                                                       ÖZGEÇMİŞ

İŞ ADRESİ                                      : Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eyyübiye Kampüsü 63200   Şanlıurfa
TEL : 90 414 318 3896
FAKS :90 414 3183922
E-POSTA : serdenlig@harran.edu.tr, sevilerdenlig@yahoo.com

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Veteriner Fakültesi Uludağ  Üniversitesi 1987
Y. Lisans  Master of Science Mississippi State University 1996-1998
Doktora  Mikrobiyoloji Uludağ Üniversitesi 1993-1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :Pathogenicity studies of channel catfish (Ictalurus punctatus) Listeria monocytogenes and characterization of the isolates using monoclonal antibodies.

Tez danışmanları: Prof.A.Jerald AINSWORTH     Prof. Frank. AUSTIN

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Koyun atıklarından Brusella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesi

Tez danışmanı: Prof. Dr. Ayşin ŞEN

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Vet.Hekim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Erzurum Tarım İl Müdürlüğü 1988-1992
Asistan Vet. Hekim   Hayvan Hastalıkları Merkez Araştırma Enstitüsü 1992-1996
Uzman Vet.Hekim Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 1996-2013
Yar.Doç. Dr Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2013-2015
Doç. Dr Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2015—

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  1. Sığır brusellozunun teşhisi için sütte indirekt ELISA nın kullanımının değerlendirilmesi
  2. Mannheimia haemolytica suşlarının farklı besiyerlerinde üreme ve lökotoksin oluşturma özelliklerinin incelenmesi
  3. Brucella ve alfa-Proteobacteria grubuna ait bazı bakteri cinsleri arasındaki serolojik çapraz reaksiyonların brusellozun serolojik tanısında potansiyel uygulanabirliği yönünden araştırılması

Projelerde Yaptığı Görevler :

H.1.Ruminantlardan izole edilen Mycoplasmaların identifikasyonunda Dot-immunobinding tekniğinin kullanılması Proje no: TAGEM/ HS. /.03 /.01. /02. /.53., Araştırmacı, 2003-2006

H.2 Solunum Sistemi Semptomları Gösteren  Sığırlarda Bulaşıcı Sığır Pleuropneumonisi (Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP) )’sine Karşı Humoral Yanıtın Western Blot Tekniği ile Değerlendirilmesi  TAGEM/ HS. /.03 /.01. /02. /.52., Araştırma projesi, Yürütücü, 2003-2006

H.3 Brucella canis’in Serolojik Tanısında Kullanılan Çabuk Lam Aglütinasyon Test (LAT) Antijeninin Fermentörde Farklı Besiyerlerinde Karşılaştırmalı Olarak Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 20082009

H.4 OIELaboratory Twinning Project, PVKE(İstanbul Türkiye)-APHA (Weybridge, İngiltere)Araştırmacı, 2008-2011

H.5 Brucella canis’e karşı oluşan antikorların B.canis M- ve B.abortus RB51 suşlarının kullanıldığı indirekt ELISA ile saptanması., Proje yürütücüsü 13094 nolu BAP projesi

H.6 Sığırlarda Brusellozisin serolojik teşhisinde LFD temelli tanı kiti geliştirilmesi, Yardımcı araştırmacı 14129 nolu BAP projesi

H.7 Köpeklerde infertiliteye neden olan Brucella ve Herpesvirus enfeksiyonlarının sitopatolojik, moleküler ve serolojik yöntemler ile araştırılması, Yardımcı araştırmacı 14167 nolu BAP projesi

H.8  Köpek brusellozun serolojik teşhisinde lateral flow Assay (LFA) temelli tanı kitinin geliştirilmesi Yardımcı araştırmacı 15168 nolu BAP projesi

H.9 Ruminant abortlarında coxıella burnetii’nin real time PCR ile araştırılması. Proje yürütücüsü 16069 nolu BAP projesi (devam ediyor)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ERDENLIG S., AINSWORTH A. G and F. W. AUSTIN. (1999): Production of Monoclonal antibodies to Listeria monocytogenes and their aplication to determine the virulence of isolates from channel catfish. Applied and Environmental Microbiology, Vol. 65 No.7,  2827-2832.

A2. ERDENLIG S., AINSWORTH A. G and F. W. AUSTIN. (2000) Pathogenicity and production of virulence factors by Listeria monocytogenes isolates from channel catfish. J. of Food Protection. Vol 63. No 5, 613-619

A3. KULOGLU F., ERDENLIG S., AKATA F., TANSEL O., GURCAN S., TUGRUL HM. (2004):  Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde 1997-2002 yılları arasında saptanan Brucella izolatlarının tür ve biyovar dağılımı, Mikrobiyoloji Bülteni, 38: 187-191.

A4. GUNDES S., MERIC M., WILLKE A., ERDENLIG S., KOC K. (2004): A case of intracranial abscess due to Brucella melitensis, Int J Infect Dis, 2004 Nov;8(6):379-81. doi:10.1016/j.ijid.2004.05.003

A5. ILHAN Z., AKSAKAL A., EKIN I.H., GULHAN T., SOLMAZ H., ERDENLIG S. (2007): Comparison of culture and PCR for the detection of Brucella melitensis in blood and lymphoid tissues of serologically positive and negative slaughtered sheep.  Lett in Appl. Microbiol., June, 1-5. doi:10.1111/j.1472-765X.2007.02309.x

A6. SAYAN M., YUMUK Z., DUNDAR D.,BILENOGLU O., ERDENLIG S.,YAŞAR E., WILLKE A. (2008): Rifampicin resistance phenotyping of B. melitensis by rpoB gene analysis in clinical isolates. Journal of  Chemotherapy,  2008, August, 20 (2):431-435

A7. ICA T, AYDIN F., ERDENLİG S., GÜLER L., BÜYÜKCANGAZ E. (2008): Characterisation of Brucella abortus biovar 3 isolates from Turkey as biovar 3b. The Veterinary Record, 2008 November 29, 660-662.

A8.SAYAN M., YUMUK Z., BILENOGLU O., ERDENLİG S., WİLLKE A. (2009): Genotyping of Brucella melitensis by rpoB gen analysis and re-evaluation of conventional serotyping method. Jpn. J.Infect. Dis., 160-163.

A9. SAYAN M., ERDENLİĞ S., ETİLER N. (2011): Sağlıklı Kan Donörlerinde Brucella canis Seropozitifliğinin Laboratuvar Yapımı Lam Aglütinasyon Test Antijeni ile Araştırılması. Mikrobiyol Bul, 45(4): 655-663.

A10. SAYAN M, ERDENLİG S., STACK J., KILIÇ S.,GÜDÜCÜOĞLU H., AKSOY, Y., BAKLAN A.,  ETİLER N. (2011): A serological Diagnostic Survey for Brucella canis infection in Turkish Patients with brucellosis-Like symptoms, Jpn. J. Infect. Dis.,64,516-519.

A11.BUYUKCANGAZ E., ALASONYALILAR DEMİRER, A., ERDENLİĞ, S., MISIRLIOĞLU,S.D. (2013):Epididymitis and orchitis caused by brucella melitensis biovar 3 in a merino ram. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 37(3),358-361. doi:10.3906/vet-1201-25 

A12. DUNCOMBE L, COMMENDER NJ, ERDENLIG S, McGIVEN. A, STACK J. (2013)Investigating the Use of Protein Saver Cards for Storage and Subsequent Detection of Bovine Anti-Brucella abortus Smooth Lipopolysaccharide Antibodies and Gamma Interferon. Clin Vaccine Immunol. Nov; 20(11):1669-74. doi: 10.1128/CVI.00033-13

A13. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, BAKLAN EA, AKSOY HY, STACK J. (2014),Comparative Production of Rapid Slide Agglutination Test (RSAT) Antigen Used in Serological Diagnosis of Brucella canis in Different Culture Media in the Fermenter, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20(2),273-278. Doi:10.9775/kvfd.2013.100019

A14. BİLMAN F.B., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, TURHANOĞLU M. (2014), Evaluation of the epidemiological situation B.canis infections in human and B.canis seroprevalence in Diyarbakir, Turkey. Science Journal of Public Health, 2(2), 87-91. doi: 10.11648/j.sjph.20140202.17

A15. SAYAN M, ERDENLİĞ GÜRBİLEK S. (2014) Single Nucleotide Polymorphism Analysis of the rpoB Gene Region for Genotyping of Brucella melitensis Strains Isolated from Field in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg,20(3),411-415. DOI: 10.9775/kvfd.2013.10305

A.16 TEL OY, ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, KESKİN O. (2016): The Evaluation of Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Using Antigens Prepared from Brucella abortus RB51 and Brucella canis M- Variant Strains for Serologic Diagnosis of Brucella ovis Infection. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 22(1),63-67. DOI: 10.9775/kvfd.2015.13895

A.17 TEL OY, KESKİN O., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S. (2016): Isolation of virulent Rhodococcus equi from Arabian horses in Şanlıurfa, Turkey. Turk J Vet Anim Sci,  40: 417-420. doi:10.3906/vet-1505-25

A.18 KUTLU M, CEVAHIR N, ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, AKALIN Ş,UÇAR M, SAYIN KUTLU S. (2016). The first report of Brucella suis biovar 1 isolation in human in Turkey, J Infect Public Health, 9(5):675-678. doi: 10.1016/j.jiph.2016.01.011.

A.19 ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, TEL OY, KESKİN O. (2017): Comparative evaluation of three serological tests for the detection of Brucella antibodies from infected cattle herds Journal of Applied Animal Research, 45(1): 557-559. doi.org/10.1080/09712119.2016.1222942

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ERDENLIG S., OZDEMIR U. (2007): The evaluation of humoral immune response to contagious bovine pleuropneumonia in cattle with respiratory disorders by western blot technique. 15 th.International Congress of Mediterrenean Federation for Health and Production of Ruminants, Abstract Book, p.31, Oral presentation, Pine Bay Resort Hotel, Kusadası, Turkey, 15-19 May.

B2. ERDENLIG S., IYISAN A.S., BAKLAN E.A., AKSOY H.Y.(2007): Biovar distrubution of Brucella isolates from livestock in Turkey, 1999 to 2006. 15 th.International Congress of Mediterrenean Federation for Health and Production of Ruminants, Abstract Book, p.27,Oral presentation, Pine Bay Resort Hotel, Kusadası, Turkey, 15-19 May.

B3. S., IYISAN S., TURAN, N. BAKLAN A.,İLERİ Ç., STACK J. (2009) Evaluation of three serological tests in brucellosis infected herds, VLA International  Conference Animal Diseases 2009, Royal Holloway, University of London UK, Poster presentation, 2-4 September.

B4. ERDENLİG S., BAKLAN E.A., AKSOY, H. Y. (2009)  The identification, characterization and distribution of Brucella isolates in Turkey in the last two years, 2007 to 2008. VLA International  Conference Animal Diseases 2009, Royal Holloway, Oral presentation, University of London UK, , 2-4 September.

B5. BAKLAN, E.A., ERDENLİĞ S.,., SAYTEKİN, A.M, KARAGÜL,M.S. (2011): Field trials evaluating the safety and serological responses of B. melitensis Rev.1 vaccine given conjunctivally in sheep. identification, characterization and distribution of brucella isolates from livestock in Turkey, 2009 to 2011. Brucellosis 2011 International Research Conference, Including 64 th Research Conference, Buenos Aires, Argentina,21-23 September.

B6. STACK, J., ENAAM E. S., ERDENLİG, S. (2011): OIE Twinning- A valuable concept for regional development of brucellosis. Brucellosis 2011 International Research Conference, Including 64 th Research Conference, Buenos Aires, Argentina, Poster presentation, 21-23 September.

B7. ERDENLİĞ S., BAKLAN, E.A., SAYTEKİN, A.M, KARAGÜL,M.S., SAĞLAM G., (2011): The identification, characterization and distribution of brucella isolates from livestock in Turkey, 2009 to 2011. Brucellosis 2011 International Research Conference, Including 64 th Research Conference, Buenos Aires, Argentina,poster presentation, 21-23 September

B8. ERDENLİĞ S., BAKLAN, E.A., SAYTEKİN, A.M, KARAGÜL,M.S, SAĞLAM,G. (2011): Vaccination of cattle with reduced dose of B.abortus S19 administered of conjunctival route, Brucellosis 2011 International Research Conference, Including 64 th Research Conference, Buenos Aires, Argentina,Poster presentation, 21-23 September

B9. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., TEKİN KORUK S., GÜDÜCÜOĞLU H., TEL O.Y.(2014). Serological analysis by agglutination  tests usisng B.canis M(-) as antigen for diagnosis of brucella canis co-infection in Turkish patients with brucellosis.  Brucellosis 2014 International Research Conference, Federal Institute for Risk Assessment,  Berlin, Germany, Poster presentation,9-12 September.

B10. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., BAKLAN E. A., SAYTEKİN A. M., SAĞLAM G., KARAGÜL S. (2014).  The Identification of Brucella strains during mass vaccination campaign with B.melitensis Rev1 and B. abortus S19 vaccines in Turkey.  Brucellosis 2014 International Research Conference, Federal Institute for Risk Assessment,  Berlin, Germany, Oral presentation, 9-12 September.

B11. KARAGÜL M.S., BAKLAN E.A., SAYTEKİN A.M., YILDIZ ÖZ G., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S. (2015).Biovar distribution of Brucella isolates from livestock in Turkey between 2010-2014. 32nd Woorld Veterinary Congress, Lütfü Kırdar Congress and Exhibition Center, İstanbul, Turkey, 13-17 September.

B12.SAYTEKİN A.M., KARAGÜL M.S., BAKLAN E.A., ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S. (2015). Current situation of brucellosis outbreaks in Turkey after mass vaccination started in 2012. 32nd Woorld Veterinary Congress, Lütfü Kırdar Congress and Exhibition Center, İstanbul, Turkey, 13-17 September.

B.13 ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S.,  L. DUNCOMBE, L. HOWELLS, O. KESKİN, O.Y.TEL, J. MCGİVEN (2016): Conjugated O-polysaccharide antigen is more effective in iELISA at differentiating between sera from B. abortus S19 vaccinated and field infected cattle than sLPS or synthetic disaccharide antigens. Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p.76, New Delhi, India, November 17-19.

B.14 KESKİN O., ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S., TEL, O. Y. (2016):Evaluation of usage indirect ELISA using  antigens from two different Brucella strains in serological diagnosis of B. canis infection. Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p. 136, New Delhi, India, November 17-19.

B.15 TEL, O. Y., ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S., KESKİN O. (2016):Seropositivity rates of Brucella spp. infection in dogs in Southeast Provinces of Turkey. Brucellosis 2016 International Research Conference Including the 69th Annual Brucellosis Research Meeting, p. 208, New Delhi, India, November 17-19.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. DEMIROZU K, CELIK M, IYISAN S, OZDEMIR U ve ERDENLIG S (1996).  Trakya Bölgesinde brucellosis’in sero-epidemiyolojisi..  Pendik Vet. Mikrobiol. Derg, 27(1), 79-99.

D2. CETIN C., DOGAN I., ERDENLIG S. ve DEMIREL M. (1997):  Atlarda Brusellozis seroprevelansı. Veterinarium, 8(1-2), 35-37.

D3. ERDENLIG S.  (1999): Liyofilize brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi. Pendik Vet. Mikrobiol. Derg. 30(2), 29-34

D4. ERDENLIG S., SEN, A. (2000): Koyun atıklarından izole edilen Brucella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesi. Pendik Vet. Mikrobiol. Derg.,  31(2), 31-42.

D5.BOLCA Z., GUNDES, S., ERDENLIG S., OZTURK R., SUMERKAN B., AKATA F. ve VAHABOGLU H. (2002): İnsan kaynaklı Brusella türü mikroorganizmaların tiplendirilmesi amacı ile uygulanan metotların karşılaştırılması ve biyotipleri ile faj tipleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi. Flora, 7(3):157-170.

D6. ŞİMŞEK, H., ERDENLİĞ, S., ORAL, B., TÜLEK, N. (2004):İnsan kaynaklı Brucella izolatlarının tip-biyotip tayini ve epidemiyolojik olarak irdelenmesi. Klimik Dergisi, 17 (2):103-106

D7. AVSEVER, M.L., ERDENLİĞ, S.,ESKİİZMİRLİLER, S.N., TUNALIGİL, S.,ÖZDEN,M., BAKLAN,E.A., SAYTEKİN,A.M., SAĞLAM,G.,AYDEMİR, Ş. (2013):Identification,biotyping and antibiotic susceptibilities of Brucella spp. isolated from goat fetuses. Bornova Vet. Bil. Derg., 35 (49): 9-13.

D8. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., BAKLAN E.A., AKSOY H. Y. (2014).  Türkiye’de 2007 ve 2008 Yılları Arasında İzole Edilen Brusella Suşlarının İdentifikasyonu ve Faj Duyarlılıklarının Saptanması..  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(2), 67-72.

D9. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., TEL O.Y., KESKİN O. (2015):Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı için PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4(2), 48-52.

D.10 KILIÇ ALTUN S., GÜRBÜZ S., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S. (2015): Efficiency of Mini VIDAS and Culture Technique for Detection of Campylobacter Spp. in Minced Beef. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4(2), 68-72

D.11 ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., KESKİN O., BÜYÜKÇANGAZ E., TEL O.Y., (2016):Evaluation of Usage Indirect ELISA Using Antigens From  Two Different Brucella Strains in Serological Diagnosis of B. canis Infection. Van Vet J,27(3):135-139

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ERDENLIG S. (2003): Türkiye’de Brucella kökenleri. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Klimik Dergisi, Konuşmacı, Konuşmacı,16, 214-216. Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 30 Mart-3 Nisan.

E2. SIMSEK H., ERDENLIG S., ORAL B. ve TULEK N. (2003) İnsan kaynaklı Brusella suşlarının tiplendirilmesi,  XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Poster bildirisi, Klimik dergisi 16, 318, Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi,  İstanbul, Türkiye, 30 Mart-3 Nisan

E3. KULOGLU F., ERDENLIG S., AKATA F., TANSEL O., GURCAN S., TUGRUL HM. (2004):  1997-2002 yılları arasında Trakya Bölgesi’nden izole edilen brusella kökenlerinin özellikleri, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Poster bildirisi, Klimik dergisi 16, 317, Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 30 Mart-3 Nisan.

E4. ILHAN Z., AKSAKAL A., EKIN I.H., GULHAN T., SOLMAZ H., ERDENLIG S. (2008): Serolojik olarak pozitif ve negatif koyunların kan ve lenfoid dokularında brucella melitensis’in kültür ve PZR ile saptanması, VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, sözlü bildiri, p.120, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampusü, Van, 7-9Ekim.

E5. ERDENLİG S., BAKLAN E.A., AKSOY, H. Y. (2008)  Enstitümüze biyotiplendirme amaçlı olarak gönderilen insan ve hayvan kaynaklı Brucella izolatlarının çeşitli faj duyarlılıklarının belirlenmesi, VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, sözlü bildiri, p.36, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampusü, Van, 7-9Ekim, 2008

E6. ERDENLİG S.(2010) Hayvanlarda Brucella aşıları avantaj ve dezavantajları, III. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, p.56-72, Ankara, Türkiye, 01-02 Kasım.

E7. SAYAN,M. ERDENLİĞ, S. (2013):Türkiye’de brucella melitensis suşlarının tek nükleotid polimorfizm analizi ile genotiplendirilmesi, XVI Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, poster bildirisi , p.205,Kervansaray Lara Hotel, Antalya, 13-17 Mart.

E8. ERDENLİĞ S., BAKLAN, E.A., SAYTEKİN, A.M, , SAĞLAM,G  KARAGÜL,M.S. (2013): Türkiye’nin bazı Güney ve Güneydoğu illerinde 2011 ve 2012 yılları arasında izole edilen brucella izolatlarının karakterizasyonları ve identifikasyonları. 1.Klimud Günleri, GAP illerinde yaygın görülen infeksiyonlar, Poster bildirisi, Dedeman Otel, Şanlıurfa, p.102-103, 13-14 Haziran.

E9. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., SAYAN M., BAKLAN A. (2013): İhmal edilen bir zoonotik ajan:Brucella canis.1.Klimud Günleri, GAP illerinde yaygın görülen infeksiyonlar, Sözlü bildiri, Dedeman Otel, Şanlıurfa, p.71-73, 13-14 Haziran.

E10. TEL O.Y., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S (2014).  B.abortus ve B.canis M(-) varyant suşlarından hazırlanan antijenlerin koyunlarda B.ovis infeksiyonunun serolojik tanısında kullanılabilirliğinin araştırılması. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Poster bildirisi, Akka Antedon Hotel, Kemer, Antalya,21-24 Ekim.

E11. KILIÇOĞLU Y., ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., SAĞLAM G., TEL O. Y. (2014).  Karadeniz bölgesinin bazı illerinde sığır koyun ve keçi atıklarından brucella cinsisne ait bakterilerin kültürel ve moleküler yöntemler ile araştırılması.. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Poster bildirisi, Akka Antedon Hotel, Kemer, Antalya,21-24 Ekim.

E12. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., TEL O.Y. (2014).  Şanlıurfa ilinde brusellosis şüpheli sürülerdeki ineklerden alınan kan süt ve vajinal sıvab örneklerinde Brucella spp. tanısı için PCR ve bakteriyolojik kültür yöntemlerinin karşılaştırılması..   XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Poster bildirisi, Akka Antedon Hotel, Kemer, Antalya,21-24 Ekim.

E13. ERDENLİĞ GÜRBİLEK S., TEL O. Y. (2014).  Koyunlardaki mastitis vakalarından izole edilmiş olan staphylococcus aureus kültürlerinden izole edilen bakteriyofajların tiplerinin ve litik aktivitelerinin saptanması..  XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Sözlü bildirisi, Akka Antedon Hotel, Kemer, Antalya,21-24 Ekim.

E.14 KESKİN, O., ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S., KORKMAZ, Ö., YEŞİLMEN ALP, S., TEL, O.Y. (2016). Tay Kızgınlığı Dönemindeki Safkan Arap Kısraklarda İntrauterin Bakteriyel Etkenler. XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Poster bildirisi, Kapadokya Lodge Otel, Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül.

E.15 TEL, O.Y., ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S., İLHAN, Z., ARSERİM, N.B., KESKİN, O. (2016).Klinik Mastitisli Koyunlardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Bakteriyofaj Serogruplarının Belirlenmesi, XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Poster bildirisi, Kapadokya Lodge Otel, Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül.

E.16 ERDENLİĞ GÜRBİLEK, S., KESKİN, O., TEL, O.Y. (2016). İnfekte Sığır Sürülerinde Brucella Antikorlarının Saptanmasında Üç Serolojik Testin Karşılaştırılması. XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Poster bildirisi, Kapadokya Lodge Otel, Nevşehir, 30 Ağustos-02 Eylül.